• Professioneel & Deskundig
  • Mentale balans
  • Snel geholpen
Home » Consultatie

 

Services

Consultatie

InSense is beschikbaar voor consultatie aan huisartsen maar ook aan andere zorgverleners en instanties, te denken valt aan psychologenpraktijken, scholen, jeugdzorg of andere maatschappelijke instanties, die behoefte hebben aan een psychiater die meekijkt, meedenkt en eventueel kortdurend medebehandelt.

telehealth-63

Consultatie

InSense is beschikbaar voor consultatie aan huisartsen maar ook aan andere zorgverleners en instanties, te denken valt aan psychologenpraktijken, scholen, jeugdzorg of andere maatschappelijke instanties, die behoefte hebben aan een psychiater die meekijkt, meedenkt en eventueel kortdurend medebehandelt.

InSense kan u adviseren in het verwijzen naar de specialistische ggz van uw patiënten met behulp van bijvoorbeeld het verrichten van aanvullende psychiatrische diagnostiek.
De psychiater kan advies geven over het opstarten van medicatie bij psychische klachten en het beloop na start van medicatie vervolgen.

telehealth-48
telehealth-64

Coaching

Daarnaast biedt InSense behandeltrajecten van 10-12 gesprekken, waarbij de cliënt gesprekken heeft met een psycholoog, (die in nauwe samenwerking staat met de psychiater) aan de hand van een duidelijk gericht behandelplan.

Gesprekken kunnen gaan over:

  • Rouwverwerking (verlies van baan, naaste, relatiebreuk, verhuizing)
  • Rolverandering (vader/moeder worden, kinderen die uit huis gaan)
  • Stress/burnout
  • Coaching

Aan de hand van een intakegesprek zal geïnventariseerd worden, waar de gesprekken zich op kunnen richten.
Nadien wordt, indien er wederzijdse overeenstemming is over de behandeling, een behandelplan opgesteld.
Daarna start de behandeling.